Giddings & Lewis

Giddings & Lewis G60 - FX horisontalt maskineringssenter

Styring: G&L 8000
Vandring X/Y/Z/W1/W2/B1/B2: 9100/2900/1200/2400/3000/360°mating
Spindeldiameter: Ø150
Oppspenningsbord: 2500X3000mm, max belastning 40T
Paletter: 1220X1220 (2 stk), max belastning 10T
Vinkelhode 90°: 4X90° indeksering
Utplaning-/utboringshode: Davis CH 26 NC modifisert Spindelsupport