Careers

Teknisk seljar

Me satsar innan nye marknadsområde og vil styrke vår Sals- og marknadsavdeling.

Me søkjer difor etter ein seljar som kan utvikle våre forretningsmodellar i lag med nye og eksisterande kundar. Noko reising må påreknast.

 

Arbeidsoppgåver:

Oppsøkjande sal til kundar og partnarar innan avtalte kundesegment
Oppfølging av nye og eksisterande prospekt
Kundebesøk
Tilbod og oppfølging
Planlegge og følge opp kundeaktivitetar
Delta på marknadsaktivitetar som konferansar o.l
Bygge nettverk og relasjonar med kundar
Aktiv og effektivt bruk av vårt CRM-system

 

Ønskelege kvalifikasjonar:

Me søkjer ein dyktig og motivert person med teknisk utdanning. Bør ha erfaring frå sal, gjerne mot maritim sektor og/eller olje & gass.

Du må kommunisere godt skriftleg og munnleg på norsk og engelsk.
Førarkort klasse B.

 

 

For meir informasjon kontakt Vanja Espeland, mob.: 480 17 825

 

Søknad sendast til post@olvondo.no, merk søknad/e-post med; Seljar

 

 

Søknadsfrist 30.05.2016

 

 

Sveis- og varmebehandlingsoperatør

Jobb i Olvondo